God sommer!

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 14-07-2023
Ferien er i gang - også hos Adopsjonsforum!
Vi har vanlig åpningstid gjennom sommeren, fra kl 10.00 - 14.00, men med redusert kapasitet pga ferieavvikling. Det vil derfor ta noe lengre tid å få svar på henvendelser enn vanlig. Arbeid i forbindelse med tildeling av barn og/eller hentereiser vil bli prioritert.
Adopsjonsforum ønsker små og store en strålende sommer????