Søker adopterte i forbindelse med forskningsprosjektet ''identitet og adopsjon''

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 09-02-2024
Adopsjonsforum har blitt kontaktet av fire elever fra Bodin videregående skole i Bodø, som skal gjennomføre et forskningsprosjekt i anledning “Holbergprisen i skolen”.

Presentasjon av prosjektet:

Vi går VG2 og har sosiologi og sosialantropologi som programfag i år. Forskningsprosjektet vårt handler om temaet identitet og adopsjon.

Vi ønsker å forske på hvordan adopsjon kan påvirke identiteten til adoptivbarn. For å få til dette ønsker vi å gjennomføre intervju med 5-10 informanter med adopsjonsbakgrunn.

Dette vil så klart være anonymisert, og det er viktig for oss at alle som deltar gjør dette frivillig. Vi vet at dette er et sterkt tema og synes derfor det er viktig å formidle at alle som deltar har rett til å trekke seg når som helst.


Mer informasjon om prosjektet finner du her.

 

Dersom det er interesse for å delta i forskningen, ta kontakt med Norah Grøttland Brox på melding 48069118 eller epost: norah.brox@gmail.com.

 

Vi håper så mange som mulig ønsker å delta og hjelpe oss. Dette er et veldig spennende tema som vi gleder oss til å forske på.

 

Med vennlig hilsen,

Ragna Aa. Pedersen, Sophie Andrea. N Følvik, Norah Marie G. Brox, Emilie Josefine H. Lillejord