Svensk magasin brøt god presseskikk

Tekst: Øystein Gudim // Dato: 16-05-2012
Sommeren 2008 publiserte det svenske magasinet Gringo, som gis ut av Skånska Dagbladet, en artikkelserie med grove påstander om Adopsjonsforums arbeid i Argentina på 1990–tallet. Magasinet har nå fått påtale av Presseombudet (PO) / Pressens Opinionsnämnd (PON) for brudd på god presseskikk.

Publisert første gang 29.09.2010

I et nummer av Gringo i fjor brukte magasinet 14 sider til en reportasjeserie der det ble det påstått at Adopsjonsforum hadde gjennomført illegale adopsjoner ved hjelp av bestikkelser, korrupte dommere og store penger i Argentina. Denne saken var tidligere omtalt i norske media midt på 1990–tallet, så Gringo varmet her opp igjen en suppe som var kokt påen gammel spiker

Til tross for gjentatte løfter om å ta inn et tilsvar fra oss fikk vi aldri noe dementi eller svar på trykk i Gringo. Adopsjonsforum valgte derfor å melde redaktøren for Skånska Dagbladet og redaksjonen i Gringo til PO/PON, som tilsvarer Pressens Faglige Utvalg (PFU) i Norge.

Gringos sak ble også omtalt i den store avisa Aftonbladet i Sverige, men der ble det tatt inn svar fra både Adopsjonsforum og vår svenske søsterorganisasjon Adoptionscentrum. Det var derfor ikke grunnlag for å klage inn Aftonbladet.

Etter en lang brevveksling fikk Adopsjonsforum i september 2009 medhold i at Gringo har brutt god presseskikk ved å nekte oss rimelig spalteplass til et tilsvar. I mellomtiden har redaktøren for Gringo gått av, og bladet er ikke blitt utgitt etter sommeren 2009. Etter at Gringo fikk kritikken fra PO/PON ble artiklene om Adopsjonsforum fjernet fra nettutgaven av bladet.

Saksframstillingen og konklusjonene til PO / PON finner du her.