Eva Semb-Johansson 1922 - 2010

Tekst: Ketil Lehland / ØG // Dato: 16-05-2012
Adopsjonsforum har med sorg mottatt budskapet om at foreningens første styreleder, Eva Semb–Johansson, er gått bort. Eva var utdannet psykolog, og deltok aktivt i motstandsbevegelsen under krigen.

Publisert første gang 23.07.2010

Evas studier ble forsinket under den annen verdenskrig, da hun sammen med sin mann var aktivt med i motstandsbevegelsen. Mannen, Arne Semb–Johansson, ble senere professor i zoologi.

Styreleder i fem år
Eva deltok på Adopsjonsforums stiftelsesmøte i juni 1970, og fungerte som foreningens styreleder gjennom de første fem årene. Hun kom tilbake som en myndig og effektiv styreleder fra 1982 til 1984, da Adopsjonsforum var svekket etter noen år med strid og splittelse, og ønsket å bygge seg opp til en moderne og profesjonell hjelpeorganisasjon.

Hjelpearbeid
Etter at hun gikk ut av styret var Eva i en årrekke knyttet til foreningens hjelpearbeidsutvalg, mesteparten av tiden som utvalgets leder. Først i januar 2002 trakk hun seg fra verv i en alder av nærmere 80 år.

Æresmedlem
Da Adopsjonsforum innførte æresmedlemskap, var det en selvfølge at Eva ble utnevnt til foreningens første æresmedlem i april 2002.

Vi lyser fred over hennes minne.

Ketil Lehland