Adoptive Families

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 16-05-2012
Vi vil gjerne reklamere litt for det amerikanske adopsjonsbladet "Adoptive Families". Bladet har eksistert i en årrekke. Fra starten av var bladet organet til en forening av adopsjonsfamilier som også het "Adoptive Families". Da denne foreningen ble nedlagt, ble bladet reddet av det private firmaet "New Hope Media".

Publisert første gang 31.03.2008

De nye utgiverne var så smarte at de har endret svært lite på et blad som allerede var meget populært hos amerikanske adoptivfamilier. Selv om bladet preges av at den amerikanske adopsjonsvirkeligheten er svært annerledes enn den vi kjenner her i Norge, er hvert eneste nummer fylt av stoff som kan være av interesse også for norske adoptivfamilier.

Blant annet har bladet knyttet til seg en rekke eksperter som svarer på spørsmål om mulige (og nesten umulige) problemer som adopterte barn og deres familier kan bli konfrontert med. Det trykkes også mange gode innspill fra "vanlige" adoptivforeldre.

Les mer om Adoptive Families her.