Bistand for barn

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 14-02-2013
Adopsjonsforum driver bistandsarbeid i flere samarbeidsland for å bedre oppvekstsvilkårene for barn i vanskelige livssituasjoner. Arbeidet koordineres gjennom vår egen bistandsavdeling: Bistand for barn.

Midlene til bistandsarbeidet samles inn gjennom frivillig arbeid blant Adopsjonsforums medlemmer, nåværende og tidligere adoptivsøkere samt andre støttespillere. Bistand for barn koordinerer 15 forskjellige prosjekter i seks land, som alle sikrer bedre oppvekstsvilkår for barn i vanskelige livssituasjoner. Over 1 million kroner overføres prosjektene årlig.

Les mer om Bistand for barns prosjekter her.

Gå til Bistand for barns nettsider her.