Medlemsfordeler

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 14-02-2013
Det er mange fordeler ved å være medlemmer av Adopsjonsforum utover å kunne adoptere. Både for nye søkere, de som akkurat har fått barn og for de som har vært medlemmer lenge.

Bli medlem her. 

Her gir vi deg noen eksempler på hva vi kan tilby:

Sosialfaglig rådgivning
Adopsjonsforums rådgivningstjeneste er av økonomiske grunner dessverre avviklet fra 1. september 2014. Den ble opprettet for å assistere adoptivfamilier og adopterte. Hit kunne man blant annet henvende seg med spørsmål om helseoppfølging av adopterte, tilknytning, språkutvikling, barn i barnehage og skole, pubertet og identitet.

Les mer om rådgivningstjenesten her.

Aktuelt medlemsmagasin
Som medlem mottar man Adopsjonsforums medlemsmagasin fire ganger i året. I 2016 gis to av nummerne ut på papir og to publiseres elektronisk kun for medlemmer og abonnenter. Magasinet tar inn stoff som er nyttig både for nye søkere, de som er kommet hjem med barn og de som har vært medlem lenge. Ofte utgis det temautgaver av medlemsmagasinet der aktuelle adopsjonstema dekkes. Tidligere tema har blant annet vært; helse, forberedelsestid, ungdom, tilbakereiser, enkeltland og barnehage.

Gratis informasjonshefter
Sammen med de andre adopsjonsforeningene gir Adopsjonsforum ut hefter som fordyper seg i aktuelle tema og problemstillinger. Tidligere utgitte hefter handler blant annet om adopterte barns bakgrunn, barn som trenger spesielle foreldre, og tilknytning. Medlemmer kan få heftene tilsendt gratis i posten, eller laste dem ned fra Adopsjonsforums nettsider. Flere nyttige hefter er på vei, og vi holder våre medlemmer løpende orientert.

Les mer her om temaheftene.

Tilbakereiser
Adopsjonsforum arrangerer spesielt tilrettelagte tilbakereiser til eksisterende og tidligere samarbeidsland. Reisene arrangeres for grupper. De kommende årene vil det arrangeres tilbakereiser til stadig flere av Adopsjonsforums samarbeidsland.

Les mer om tilbakereiser her.

Søk etter biologisk familie
Noen adopterte ønsker å søke etter sin biologiske familie når de blir myndige. Adopterte som er blitt formidlet gjennom Adopsjonsforum, kan benytte seg av foreningens rådgivningstjeneste for de som ønsker å søke etter biologisk familie. Vi kan også tilrettelegge reiser til opprinnelsesland.

Les mer om tjenesten her.

Ressursrike lokallag
Medlemmer kan delta på spennende arrangementer i Adopsjonsforums lokallag, for eksempel faglige foredrag, småbarnstreff og sosiale aktiviteter for hele familien. Lokallaget er dessuten en god støtte å ha, skulle man møte på utfordringer som adoptivfamilie.

Finn ditt lokallag her. 

Kurs og foredrag
Våre medlemmer har mulighet til å komme billig inn på kurs og foredrag som arrangeres av Adopsjonsforum sentralt. Vi arrangerer blant annet åpne dager med ulike tema som: store barn, helse, skole og barnehage.

Rabatt i Hallingdal Feriepark
Medlemmer av Adopsjonsforum slipper å betale for dagspass til en rekke aktiviteter i Hallingdal Feriepark, utenom feriesesongen. (Normalpris på passet er kr 180.) Det vanker også rabatter på større grupper. Bare husk å bestille gjennom Thorstein Berg for å få avslagene!

Billigere briller og synsundersøkelse
Medlemmer tilbys synsundersøkelse utført av Brillelands autoriserte optikere til kr 290 (normalpris kr 420). Rabatt på briller er 15 prosent på de til enhver tid gjeldende veiledende utsalgspriser. Det gis også 25 prosent rabatt på tilpasningshonorar for kontaktlinser ved oppstart av abonnement for min. 6 måneder. Rabattene kan ikke kombineres med andre rabatter på innfatning og/eller glass.

Interesseorgan for adoptivfamilier
Som medlem støtter man opp under Adopsjonsforum som interesseorganisasjon, som driver et aktivt opplysningsarbeid, deltar i den offentlige debatten, driver lobbyvirksomhet mot norske og utenlandske myndigheter, påvirker offentlig saksbehandling og lovgivning, deltar i forsknings- og utviklingsarbeid, og er en internasjonal aktør som arbeider for etisk og juridisk kvalitetssikring innen adopsjon.

Historisk database
Adopsjonsforum har en egen database på sitt ekstranett, der medlemmer har tilgang på foreningens samlede medlemsmagasiner tilbake til 1975. Her kan man finne viktig fagstoff og masse erfaringsmateriale som dekker alle mulige faser av det å leve som adoptivfamilie. Databasen kan dessuten by på mye interessant historisk stoff. Kanskje finner du her en uforglemmelig artikkel eller en spesiell hilsen du ønsker å lese igjen? Logg inn på ekstranettet fra forsiden.