Barn søker foreldre

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 12-04-2013
Adopsjonsforum kan fra tid til annen bli kontaktet av adopsjonsmyndighetene i våre samarbeidsland, med forespørsel om hjelp til å finne foreldre til barn med spesielle behov.

Adopsjonsforum har pr i dag ingen ''barn søker foreldre-saker''.NB! Det er helt uforpliktende å motta informasjon om barn, men all informasjon man mottar er naturligvis konfidensiell og taushetsbelagt. Av den grunn vil de som henvender seg måtte signere en taushetserklæring i forkant av at rapportene oversendes. Fyldigere informasjon om barn gis kun til søkere som allerede har forhåndssamtykke fra Bufetat.