Gebyrer for «etter adopsjon»-tjenester

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 30-05-2013
Adopsjonsforum tilbyr en rekke tjenester som er viktige for medlemmer i etterkant av en adopsjon. De fleste av disse tjenestene er gebyrbelagte.

Adopsjonsforums primære oppgave er å bistå søkere i en adopsjonsprosess.

Vi har i løpet av de siste årene fått stadig flere henvendelser knyttet til ulike typer bistand i etterkant av en adopsjon.

Mange av henvendelsene kommer gjerne flere år etter at adopsjonen er fullført. Henvendelsene gjelder bl.a. rådgivning vedrørende barhehage/skole/PP-tjeneste, søk etter biologisk familie eller tilbakereiser. Adopsjonsforums styre har besluttet at vi ikke kan belaste adopsjonsbudsjettene med alle kostnader knyttet til denne type tjenester.

Torill Juvet Hermansen er tilknyttet Adopsjonsforum som frittstående konsulent, og bistår adopsjonsfamilier med besøk til barnehjem og ved tilbakereiser. Hun fakturerer gebyr gjennom sitt firma med de samme satser som er bestemt av Adopsjonsforum.

Adopsjonsforum har fastsatt gebyrer for følgende tjenester (delvis nye satser fra 1.1. 2019):

  • Gebyr ved å søke etter biologisk familie/besøke barnehjem: kr 1 200 + eventuelle kostnader i opprinnelseslandet.
  • Gebyr ved individuelle og organiserte tilbakereiser gjennom Adopsjonsforum: kr 2 000 pr. familie
  • Mange har meldt seg ut av Adopsjonsforum når de etter noen år igjen henvender seg til oss. Vi ber derfor også om at medlemsavgiften betales hvis man ønsker "Etter adopsjon"-tjenester. (NB! Det kreves ikke medlemskap for ungdommer som søker etter sin opprinnelse, men de kan selvsagt melde seg inn om de vil).
  • Medlemsavgiften er kr 500 pr. år. Som medlem får man i tillegg Adopsjonsforums medlemsblad som har nyttige og gode artikler.

I noen land der vi ikke har arbeidet på mange år har vi ikke lenger et aktivt kontaktnett, og kan i praksis ikke bistå. Se hvilke land dette gjelder her