Velkommen til våre nye nettsider!

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 28-06-2013
Da er Adopsjonsforum offisielt ”på lufta” med sine nye nettsider! Vi håper at du vil like dem.

Som du ser, har vi endret designen på nettsidene grunnleggende. Hensikten er å tilby våre målgrupper mer oversiktlige og brukervennlige sider. Vi håper at både potensielle søkere, nye medlemmer, søkere i prosess og medlemmer som har fått barn, vil finne den informasjonen de trenger, raskt og enkelt. Vi har også lagt opp til at andre brukergrupper, for eksempel presse, eller andre med interesse for adopsjon, skal finne interessant stoff på sidene.

Meld inn feil!
Vi gjør oppmerksom på at feil kan dukke opp, noe som dessverre er vanlig på nye nettsider. Hvis du kommer over feil, setter vi stor pris på om du kan melde dem inn til e-postadressen: info@adopsjonsforum.no. På denne måten kan vi få ordnet eventuelle problemer raskere. Har du andre tilbakemeldinger, er det også bare å sende dem til oss på samme adresse.

Det er kommunikasjonsbyrået Nucleus som har designet de nye nettsidene.