Nye økonomiske regler

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 14-10-2014
Landsstyret har vedtatt viktige endringer i de økonomiske reglene for å bytte land, legge en søknad "på is" eller avslutte en adopsjonssak.

Siden 1990-tallet har Adopsjonsforum hatt regler for håndtering av økonomisk oppgjør der en adopsjonssak endres under veis. Med virkning fra 13. oktober 2014 er disse reglene endret.

Bytte av land: Den viktigste endringen er at det er innført et standard gebyr på kr. 8.000 når søkerne etter eget ønske vil bytte land etter at dokumenter er sendt til utlandet. Forenklingen fører til at vi slipper individuell beregning og fakturering for hver families nye oversettelser og legalisering av dokumenter. Om faktiske kostnader blir høyere enn gebyret dekkes dette av foreningen.

Det blir ikke lenger gratis å bytte land fordi man søker om å adoptere et barn med spesielle omsorgsbehov. Dette har ikke tilbakevirkende kraft for søkere som har en konkret sak til behandling. 

Gebyr skal ikke belastes der foreningen ber søkerne om å bytte. Landsstyret har vedtatt en egen ordning for søkere på Kina og Sri Lanka, som nå kan bytte land uten kostnad fram til 30. juni 2015. Det vil bli sendt ut egen informasjon om dette til søkerne på disse to landene.

Legge sak på vent: Hvis en adopsjonssak legges midlertidig "på is" på grunn av familieforhold, sykdom el.l. belastes ikke lenger gebyr for den tiden saken ligger i systemet. Har søkere avbrutt en adopsjonsprosess fordi de har fått fosterbarn eller egenfødte barn, kan innbetalt beløp stå i systemet hvis familien ønsker å starte opp igjen med adopsjon seinere. 

Avslutte sak: Hvis en familie avslutter sin sak før den kommer i mål er det ingen endring av reglene. Gebyret for håndtering av saken øker fra kr. 600 til kr. 700 pr måned fra nyttår 2015.

Du finner skrivet med de nye reglene på denne siden (det vil også bli lagt ut på ekstranettet).