Feil med kontingentpurringer

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 21-04-2015
Medlemmer som har betalt kontingenten mellom 9. og 18. februar kan se bort fra en feilaktig purring.

På grunn av en feil i banken ble mange medlemmer som betalte 2015-kontingenten mellom 9. og 18. februar ikke registrert. 

Den 16. april sendte vi ut purring på medlemskontingenten for de vi ikke hadde registrert betaling fra. Vi beklager at mange som betalte mellom 9.-18.2. også har fått purringer. Gjelder dette deg kan du se bort fra purringen.

Vi beklager dette!