När du kom hem

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 27-04-2015
Denne fyll-inn-boken er skrevet for alle adoptivfamilier uavhengig av hvilken alder barna er i når de adopteres. Boken er skrevet på svensk, men kan likevel være til stor nytte for foreldre som både er i prosess eller nylig har adoptert.

Boken gir deg mulighet til å fortelle om hele reisen, fra og med utredningen til det magiske første møtet, hjemkomsten og de første årene som familie. Boken har god plass til å fylle inn med fortellinger om hendelser, bilder og tanker. Denne boken skal fylles med kjærlighet, er oppfordringen fra forfatter og forlag.

Les mer om "När du kom hem" her.