Anknytning

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 27-04-2015
Anknytning – eller på norsk, tilknytning – er et begrep som mange adoptivfamilier møter i teorien. Men hva med praksis?

Hvordan fremmer man tilknytning til sitt barn i hverdagen? I «Anknytning – i adoptivfamiliens vardag» får vi innblikk i kortfattet teoretisk kunnskap om tilknytning, sammen med konkrete og håndfaste ideer for familien i hverdagen. På denne måten ønsker forfatteren å gjøre teoriene om tilknytning tilgjengelig og tilpasset for alle adoptivforeldre.

I bokens forord skriver forfatteren at det er fantastisk å få skape en familie gjennom adopsjon. Samtidig innebærer det også en helt spesiell utfordring som skiller seg fra det å være biologiske foreldre. Barna kommer til sine foreldre med en historie som man kanskje ikke vet så mye om. Denne ukjente historien er noe som foreldre bør være seg bevisste, akseptere og forholde seg til. Barna trenger kanskje ekstra støtte fra sine foreldre for å kunne utvikles til sitt fulle potensial.

Forfatterens ønske er at boken skal fylle en liten bit av det behov for støtte som mange familier med adopterte barn har, en støtte forfatteren selv savnet da hun ble mamma. I boken beskriver hun hva forskerverdenen i dag vet om tilknytning, og hva som er spesielt med tilknytning i en adoptivfamilie. Hun beskriver også hvorfor tilknytning er viktig og hvordan vi kan se når barna er tilknyttet på en trygg måte.

Forfatteren heter Sara Larsson. Hun er selv mor til tre adopterte barn, og har arbeidet med forebyggende og sosialt arbeid siden 1995. Hun har drevet bloggen anknytning.nu, som har gitt utspring til boken. Som Marte Meo-terapeut har hun arbeidet med samspill i adoptivfamilien, og i tillegg arbeidet med tilknytning som tema i foreldreutdanning og forelesninger for kommende adoptivforeldre.

Les mer om ”Anknytning – i adoptivfamiljens vardag” her.