Selvfølelsen hos barn og unge

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 11-05-2015
Det er relasjonen til foreldrene og andre voksne som bygger barns selvfølelse, ikke teknikker for barneoppdragelse. Barn har behov for kloke, sterke og snille voksne som både gir beskyttelse og trøst, og oppmuntrer til selvstendig bevegelse ut i verden.

Voksne som kan hjelpe barnet å få et språk om mine behov, dine behov og fellesskapets beste. Barnets selvfølelse bygges i samvær med bevisste voksne som er tydelige med seg selv og sensitive på barnets sammensatte behov. På denne måten får barnet hjelp til å bli kjent med seg selv, og kjenne trygghetsfølelse sammen med andre. Men viktigst av alt; barn trenger voksne som selv er villige til å være i utvikling, fordi ingen er alltid kloke, sterke og snille.

Guro Øyestad byr ikke på fiks ferdige oppskrifter, men med utgangspunkt i utviklingspsykologi, hjerneforskning og tilknytningsteori gir hun leseren anvendelige råd som kan hjelpe foreldrene til å bygge en robust og god selvfølelse hos barna sine.

Boken er tredelt: Del 1 handler om hva selvfølelse er, del 2 om barnet fra 0 til 2 år, og del 3 om tenåringen.
I bokens innledning står det «Å skaffe seg en selvfølelse kan ingen gjøre alene. Spedbarnet er fra fødselen av åpent og mottakelig for alt det menneskelige, og søker aktivt mot å knytte seg til de voksne rundt seg. Kun gjennom kontakt med voksne omsorgspersoner kan barnet utvikle en følelse av seg selv.»

Guro Øyestad er psykolog og spesialist i klinisk psykologi. Hun arbeider som universitetslektor ved Psykologisk Institutt, UiO, og har privatpraksis i psykologfellesskapet Angst og Jubel. I tillegg driver hun kurs og foredragsvirksomhet for Norsk Psykologforening og for offentlig og privat arbeidsliv. Hun er mamma til to jenter. «Selvfølelsen hos barn og unge» er hennes fjerde bok.

Les mer om "Selvfølelsen hos barn og unge" her.

Omtale fra bokomslaget