Sveket

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 11-05-2015
«Sveket 1» og «Sveket 2» er to bøker som formidler et helhetssyn på omsorgssvikt, tilknytning og traumer, og integrerer nyere forskning. Forfatter Kari Killén er en anerkjent fagperson med lang fartstid.