Samtaler med barn

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 12-05-2015
Boken inneholder en samling metodiske samtaler med barn i vanskelige livssituasjoner. Forfatteren tilføyer også sine egne refleksjoner rundt samtaler med barn.