Fra interaksjon til relasjon

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 12-05-2015
Forfatter Rikke Schwartz presenterer ulike tilknytningsteorier.