Mentaliseringsboken

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 15-05-2015
Boka beskriver mentalisering og har praktiske råd og enkle mentaliseringsøvelser. Den tar for seg hverdagshendelser som viser hvorfor det er viktig å kunne mentalisere, dvs. å se seg selv utenfra og andre mennesker innenfra.