Foreldrerollen. Det er du som er voksen!

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 15-05-2015
«Det er du som er voksen, enten du er mor, far, bestefar eller ansatt i skole eller barnehage. I møte med alle barn – dine barn og andres – er du den voksne. Bare spør barna dersom du tviler, da vil du få høre!»

Slik lyder forfatter  Anne Nielsens omtale av denne boka. Den fortsetter slik:

 «'Når du er stor, er du voksen, og da er det din jobb å holde verden på rett kurs, for hvordan skal det gå ellers?', tenker barna – i alle fall de jeg har spurt om hvordan det ville gå med dem hvis de voksne ikke bestemte og tok ansvar for dem.»

«Stadig flere voksne vil være barn i en voksen kropp. De ønsker ikke å si til de «ekte» barna at de skal gå og legge seg eller takke for maten, eller på andre måter oppføre seg noenlunde sivilisert. Stadig flere opplever denne delen av voksenrollen som ubehagelig og motsetter seg kravene som er knyttet til posisjonen. Det er jo ikke til å komme forbi at det å være voksen inkluderer å si fra til barn og andre når de gjør uakseptable ting, er uhøflige eller gjør noe som skader andre. Av og til må man være upopulær og si nei. Av og til må man være sterkt og holde maska når man har lyst til å sette seg i en krok og grine eller stikke av. Det er slike voksne barn trenger mer enn noen gang, men som de dessverre får stadig sjeldnere.»

Forfatteren Anne Nielsen er utdannet førskolelærer og samtaleterapeut. Hun er også kursleder og foredragsholder, forfatter, driver firmaet Foreldrepraxis og er fagutvikler for Læringsverkstedet, en privat barnehagekjede. Hun skriver i innledningen til «Foreldrerollen», at dette er en bok både for foreldre og for alle dem som jobber med barn. Hun mener at mange voksne strever med å finne en oppdragelsesstil der man både tar barn på alvor og er en tydelig autoritet samtidig. Videre fremhever hun at det er viktig å stille disse tre spørsmålene:

  • Hva er realistiske forventninger til barns intellektuelle forståelse mellom 0 og 12 år?
  • Hva kan barn mestre av praktiske ferdigheter?
  • Hvordan skaper vi en positiv selvfølelse – en indre opplevelse av å være bra nok – inne i barnet

Les mer om "Foreldrerollen. Det er du som er voksen!" her.