TEMAHEFTE: Jeg er meg!

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 19-05-2015
"Jeg er meg" er et hefte om og for unge adopterte.

"- Jeg er den jeg har blitt, ikke den jeg var eller den jeg kunne ha vært!"

Heftet "Jeg er meg" er ment å være en introduksjon til temaet "Ung og adoptert". Det tar hovedsaklig for seg tanker omkring egen identitet.

Vi håper heftet kan spres aktivt til unge adopterte som er opptatt av dette temaet.

Det er de tre adopsjonsforeningene i Norge som har gitt ut dette heftet i fellesskap. Hovedforfatter av heftet er Christina Violeta Thrane Storsve, som selv er adoptert fra Guatemala. Hun har tidligere sittet mange år i Adopsjonsforums landsstyre, har holdt adopsjonsforberedende kurs i Bufdir og har utviklet foreningens spanskkurs for adoptivsøkere.

Heftet kan bestilles gratis for medlemmer av alle de tre adopsjonsforeningene. Ikke-medlemmer må betale for porto/ekspedisjon, men heftet kan også lastes ned som pdf-fil her.