Adoption

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 20-05-2015
Flere parter møtes ved adopsjon. Mange spørsmål oppstår i dette møtet, for eksempel: Hvordan skal foreldre og barn lykkes i å utvikle et nært samspill med hverandre?

Det er et spørsmål som drøftes i denne svenskspråklige boken av Frank Lindblad. Og hvordan vil det gå med de adopterte på lengre sikt, for eksempel når det gjelder skole helse og veien inn i voksenlivet?

I bakgrunnen finnes en tredje part; de biologiske foreldrene. Internasjonal adopsjon har dessuten betydning for de involverte landene, det vil i dag si opp til 50 aktuelle opprinnelsesland og mottakerlandet Sverige. Viktige etiske spørsmål oppstår utfra disse ulike perspektivene.

Les mer om «Adoption» her.