Adoptert identitet

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 21-05-2015
En som selv har adopsjonsbakgrunn skriver kritisk og personlig om hvordan vi forstår den adoptertes identitet i dag.

Ved hjelp av Nietzsche og amerikanske tegneserier skisserer Follevåg et alternativt bilde av identitet! Han kommer med en på alle måter sterk kritikk av myten om at en kan finne sin identitet gjennom å søke sine biologiske foreldre. Identitet er noe vi hele tiden må konstruere. På denne måten viser adopterte noe grunnleggende ved identitet i det hele tatt.

Les mer om "Adoptert identitet" her.