Her tar vi nye søkere

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 22-08-2013
På denne siden får du til enhver tid oppdatert informasjon om hvilke av Adopsjonsforums samarbeidsland som kan ta imot nye søkere.

Illustrasjonsfoto: Jack Fussell

Colombia er åpen for nye søkere.

Les mer om Colombia her.

Filippinene er åpen for nye søkere.

Les mer om Filippinene her.

Peru er åpen for nye søkere.

Les mer om Peru her.

Madagaskar tar ikke imot nye søkere. Det er tilstrekkelig antall søkere i forhold til behovet. 

Les mer her.

Her kan du lese om hvilke krav som stilles til søkere på ulike land.