Her tar vi nye søkere

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 22-08-2013
På denne siden får du til enhver tid oppdatert informasjon om hvilke av Adopsjonsforums samarbeidsland som kan ta imot nye søkere. Adopsjonsforum har midlertidig inntaksstopp for nye søkere.

Illustrasjonsfoto: Jack Fussell

Colombia. VI tar for tiden ikke nye søkere

Les mer om Colombia her.

Filippinene er ikke åpen for nye søkere, grunnet beslutning tatt av den norske sentralmyndigheten for adopsjon, Bufdir. 

Les mer om Filippinene her.

Peru Vi tar for tiden ikke nye søkere. 

Les mer om Peru her.

Madagaskar tar ikke imot nye søkere, grunnet beslutning tatt av den norske sentralmyndigheten for adopsjon, Bufdir.

Les mer her.

Her kan du lese om hvilke krav som stilles til søkere på ulike land.