Hva er adopsjon?

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 29-05-2015
Adopsjon er først og fremst å gi et godt og varig hjem til et barn som av ulike årsaker ikke har mulighet til å vokse opp i biologisk familie.

Foto: Hilde Skjølberg

Adopsjon skal være til barnets beste og skjer i samsvar med barnets grunnleggende rettigheter.

Å adoptere betyr å «ta til seg et barn som sitt eget». Det innebærer at adoptivbarnet får de samme rettighetene som om barnet hadde vært adoptivforeldrenes biologiske barn. Det rettslige båndet til barnets opprinnelige slekt faller bort.

Barn som har fylt 12 år må selv samtykke til adopsjonen, og den er som under 18 år kan ikke adopteres uten samtykke fra den eller de som har foreldreansvaret.

Les mer på Barne,- ungdoms- og familiedirektoratets hjemmeside.