Tilbud til foreldre med adopterte barn

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 05-06-2015
To psykologspesialister skal starte en gruppe i Oslo for foreldre som har adoptert barn fra utlandet.

Å bli foreldre til et barn gjennom adopsjon er forbundet med glede og forventning. Imidlertid vet vi at barn som adopteres ofte har spesielle utfordringer når det gjelder tilknytning og emosjonell utvikling. Slike utfordringer kan naturlig nok skape usikkerhet hos foreldre både i forhold til hvordan man best forstår barnet og dets behov, og også hvordan man best kan møte barnet slik at det finner en trygghet i forhold til foreldrene.

Vi er to psykologspesialister som skal starte en gruppe i Oslo for foreldre som har adoptert fra utlandet. Vi er spesialister i henholdsvis klinisk voksenpsykologi og klinisk barnepsykologi, og har i en årrekke arbeidet både klinisk og med undervisning.

Arbeidet i gruppen vil foregå innenfor et ferdig utviklet program, International Child Development Program (ICDP), hvor man går i gjennom de sentrale tema i barns emosjonelle og relasjonelle utvikling. Dette handler om emosjonell bekreftelse, oppmerksomhet, sensitivitet, gjensidig god og meningsfull kommunikasjon, grensesetting, mestring, og å styrke foreldres selvtillit og kompetanse. 

Med dette fokuset er ICDP-programmet spesielt egnet til å igangsette gode og utviklingsfremmende prosesser mellom foreldre og barn.

Erfaringen fra ICDPs arbeid, er at foreldregruppene ofte oppleves som et trygt sted hvor utfordringer kan deles, drøftes og forstås på en måte som øker foreldrenes kompetanse og styrker gode tilknytningsmønstre.

ICDP-programmet ble utviklet av professorene Karsten Hundeide og Henning Rye ved Universitetet i Oslo. ICDP-programmet er anerkjent og benyttet av bl.a. UNICEF og WHO. For mer informasjon om selve programmet, kan man gå inn på www.icdp.no.

Gruppen vil bestå av 8 foreldre og vi vil møtes en gang hver uke i 8 uker, ca 2 timer hver gang, med oppstart i september 2015. Møtested for gruppen vil sannsynligvis være i Majorstua/Vinderen-området. Det blir enten formiddag, fredager fra ca 11-13 eller en ettermiddag fra ca 16.30-18.30. Interesserte kan sende en mail til: liv.aalen@gmail.com.

Tilbudet er gratis. 

VELKOMMEN!

Liv Aalen                                              Tonya Madsen
Spesialist i klinisk voksenpsykologi      Spesialist i klinisk barnepsykologi