Løftebrudd om adopsjonsstøtte

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 08-11-2013
- Høyre har begått et løftebrudd når de ikke øker adopsjonsstøtten, sier daglig leder i Adopsjonsforum Øystein Gudim.

Illustrasjonsfoto: AlaskaTeacher

Både i budsjettbehandlingen før jul i fjor og i valgkampen lovte Høyre å øke adopsjonsstøtten opp til grunnbeløpet (1G) i folketrygden. Den rødgrønne regjeringen foreslo kun å øke støtten i takt med pris- og lønnsveksten fra dagens kr 45 330 til kr 46 920 neste år. Dette videreføres av den blåblå regjeringen.

- Adopsjonskostnadene er økt kraftig de siste årene fordi utgiftene må deles på færre familier som adopterer, forklarer Gudim.

Med lave adopsjonstall kunne regjeringen økt adopsjonsstøtten til den enkelte familie kraftig, uten at statens samlede budsjett for adopsjonsstøtte måtte økes.

Et flertall av partiene på stortinget har lovt økt støtte til adoptivfamiliene. Adopsjonsforeningene forventer at de øvrige partiene på stortinget sørger for at disse løftene blir holdt når statsbudsjettet for 2014 skal vedtas. 

De tre norske adopsjonsforeningene har det siste halvåret drevet underskriftskampanjen Øk adopsjonsstøtten. Det er fremdeles ikke for sent å gi sin underskrift her!