Anna-bøkene

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 21-08-2015
I disse tre bøkene blir du nærmere kjent med Anna som bor i Danmark, og som er adoptert fra Kina. Bøkene tar - på barnas premisser - opp ulike problemstillinger et adoptert barn kan møte i sin hverdag. Men de forteller også gode historier og omhandler tema som er relevante for alle barn - uansett bakgrunn.