Traumebevisst omsorg - Menneskemøter som forandrer

Tekst: fn // Dato: 30-08-2017
Adopsjonsforeningene ønsker velkommen til et spennende og nyttig foredrag om temaet traumebevisst omsorg. Samt, informasjonsmøte for nye søkere.

«Traumebevisst omsorg – Menneskemøter som forandrer»

Adopsjonsforeningene ønsker velkommen til et spennende og nyttig foredrag om temaet traumebevisst omsorg. Foredraget holdes av Pål Solhaug, som er ansatt som Seniorrådgiver ved Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), region Sør. Han er utdannet sykepleier med mastergrad i psykisk helsearbeid og han har arbeidet mange år i avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet sykehus HF, samt flere år med rusbehandling, også ved Sørlandet Sykehus HF. Pål er genuint opptatt av å forstå barn og unge i lys av sine opplevelser, og å bidra til omsette kunnskapen vi har om hva ulike livsbelastninger hos barn og unge kan medføre, ut i gode helende menneskemøter.

I foredraget ”Traumebevisst omsorg – Menneskemøter som forandrer” vil han sette et ekstra fokus på at ”Det finnes ikke vanskelige barn – men barn kan ha det vanskelig” Han vil fokusere litt på hva tidlige påkjenninger kan føre til av ulike skjevutvikling hos barn, og hvordan vi blant annet kan bruke nyere kunnskap om utviklingstraumer / komplekse traumer for å forstå og hjelpe barn til en positiv utvikling.

Han vil spesielt vektlegge betydningen av hvordan vi er, ikke nødvendigvis på hva vi gjør i møte med barn som strever. Han vil ha et spesielt fokus på lek og lekens betydning for endring og positiv utvikling for barn og unge som har ulike livsutfordringer.LILLEHAMMER: TORSDAG 16. NOVEMBER KL. 18.00 – 21.00
Sted: Maihaugen, Maihaugvegen 1, 2609 Lillehammer.                Påmeldingsfrist: Forlenget til mandag 13. november!

Send påmelding til Helge Solberg i Verdens Barn helge@verdensbarn.no innen oppgitte frister. Oppgi navn og hvilken forening du er medlem av. Medlemmer av foreningene prioriteres og har gratis inngang. Dersom det er plass kan ikke-medlemmer delta og betale kr. 100 ved inngangen.INFORMASJONSMØTE FOR NYE SØKERE

I forkant av foredraget vil det holdes informasjonsmøte for nye søkere både i Kristiansand og Lillehammer kl. 16.30 – 17.30 i samme lokaler. Alle tre adopsjonsforeninger vil være representert og vi ønsker hjertelig velkommen!

Arrangementet er i regi av Adopsjonsforum, InorAdopt og Verdens Barn

v/Adopsjonsfaglig utvalg