Årsmøte for lokalavdelingen O/A/B

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 23-01-2018
Lokalavdelingen Oslo, Akershus og Buskerud avholder sitt årsmøte på Haraldsheim 15.2.18, kl. 19:00. Medlemmer kan melde inn saker til årsmøtet. Innmeldte saker må være styret i hende i løpet av mandag 29. januar 2018. Innkalling og saksliste sendes ut 1.2.18. Sendes: Oslo att adopsjonsforum.no