Adopsjonsforum Hordaland - Årsmøte

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 06-02-2018
Årsmøtet holdes Torsdag 22. februar 2018 kl. 19.00 - Altona kjelleren, Bergen. Det blir også sosialt samvær og servering. Innkalling med dagsorden sendes alle medlemmer på epost.