Midtre Nordland og Hålogaland er slått sammen

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 19-03-2019
VIKTIG INFORMASJON: Fra 1. januar 2019 er hele medlemsmassen til Adopsjonsforum i Midtre Nordland og Hålogaland lagt til lokalavdeling Nordland.

Dette er gjort av hensyn til prinsippet om at alle medlemmer i organisasjonen skal tilhøre en lokalavdeling, og at man dermed har uttalerett/innflytelse i henhold til vedtektene i Adopsjonsforum.

Per i dag er styret i Adopsjonsforum Nordland bestående av medlemmer bosatt i Bodø. Vi hadde satt stor pris på om andre var interessert i å engasjere seg. Det kan gjerne, men må ikke være, i styret. Deltakelse på våre arrangementer oppleves som sosialt og inkluderende, og er en viktig arena både for barn og voksen i forhold til trygghet og tilhørighet i forhold til adopsjonsløpet (lenger enn bare vente- og hentetiden).

Ta gjerne kontakt om det er noe du/dere lurer på eller har anledning/lyst til å bidra til barnas beste. Adopsjonstallene har de siste årene gått nedover, og det er viktig at vi ivaretar rekruteringen på lokalt nivå. Om vi ikke får til det vil møteplassene etter hvert forsvinne, og de har etter vår mening svært stor betydning fortsatt.

 

Med vennlig hilsen

 

Styret Adopsjonsforum Nordland