Adopsjon til barnets beste

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 21-01-2023
Den siste tiden har det i Norge vært flere medieoppslag om adopsjon og adopsjonsprosessen.

 Det har vært mye negativ omtale vedrørende adopsjon i tv, aviser og podcaster de siste dagene.

Vi inviterer til treff for foreldre og barn som ønsker å treffes og snakke sammen.

Tid: Tirsdag 24.01.23

Kl: 18.00

Sted: Elvegata 19, inngang 2, Lillehammer

Kontaktinfo: Kristine Børli Nyhus, 45034878

Velkommen