Årsmøte tirsdag 26. februar

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 20-03-2015
Tirsdag 26. februar kl. 19.00 avholder vi årsmøte for lokalavdelingen Troms og Finnmark. Velkommen!

Vi holder vårt årsmøte på Gründer Café & Bar (Storgata 44, Tromsø) tirsdag 26. februar kl. 19. 

Dagsorden: 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
2. Godkjenning av styrets årsmelding og regnskap for 2018
3. Valg 
4. Evt innkomne saker 

Saker til årsmøtet må være styret i hende innen 19. februar. Årsmøtepapirer deles ut på møtet. 

Velkommen! 

På vegne av styret
Ann-Monica Bakli Aglen 
Lokalleder 

Spørsmål og saker kan sendes til aftromsfinnmark@gmail.com